Hakkımızda

SENTEZ!

Sözlük anlamıyla; “element veya başka maddeleri bir araya getirerek bileşik cisimler oluşturma, birleşim” olayı.

Gündelik insan davranışı olarak, kişiler arasında duygu, fikir, bilgi vb. her türlü paylaşımın aktarılması şeklinde karşımıza çıkan iletişim olgusunun, yirminci yüzyıldan itibaren bilimsel çalışmalara konu olması ve bir disipline dönüşmesi, iletişimin araştırma kapsamını gündelik insan davranışlarının sınırlarının ötesine taşımıştır.

Toplumun en küçük birimi olan bireyden, grup, örgüt ve kurumların davranışlarını, kişilerle ve kitlelerle kurulan iletişim metodlarını inceleyen iletişim disiplini, yüz yılı aşkın mazisinde psikoloji, sosyoloji, siyaset bilimi gibi bir dizi bilim dalıyla bütünleşerek gelişirken, günümüzde interdisipliner bir alan olmanın ötesine geçmiştir.

Gazetecilik, basın-yayınhalkla ilişkilerpazarlamakişilerarası ve kültürlerarası iletişimeğitim gibi konuları odağına alan iletişim bilimleri, odağını sağlıktıpekonomiinternetsosyal sermaye ve bilimsel bilginin gelişmesinde iletişimsel etkinliğin rolü gibi diğer alanlara doğru genişletmiştir. Yapay zekanın hayatımıza yavaş yavaş tesir etmesiyle de teknolojik gelişim ve toplumsal dönüşümün getireceği yeniliklerle alanını geliştirerek devam edeceği görülmektedir.

Kısacası bireyi ve toplumu anlama çabasının olduğu her dönemde iletişim bilimlerinin alacağı pozisyon, bir “Sentez” çalışma ortaya koymayı zorunlu kılacaktır.

İşte tam bu noktada iletişime yüklediğimiz sosyal bilimlerin birleşimi olma atfı, dergimizi “Sentez” olarak adlandırmamıza katkı sunmuştur. “Sentez” olarak ucu iletişime dokunan her konuya, bilimsel perspektifle yaklaşarak, olguları anlamlandırma ve bilgiyi toplumsallaştırma hedefiyle hareket etme hedefindeyiz.

Sentez’i Doğuran Nedenler?

  • Türkiye’de iletişim alanında yapılan akademik katkının halka ulaşımının kısıtlı kalması.
  • İletişimin bir disiplin olarak akademik dergiler dışında, sivil bir yayın temsilinin olmaması.
  • Dili anlaşılır, metni kolay okunur hale getirerek iletişim metinlerini toplumsallaştırma (popülerleştirme) gerekliliği.
  • İletişimin sınırlarına giren güncel konulara mevcut birikimle hızlı izah getirme durumu.
  • Kısacası iletişim bilimini kamusal hale getirme gerekliliği.